Institucion Fernan Gonzalez

Institución Fernán González

Boletín de la Institución Fernán González

Suscripciones

Suscripción anual (dos números): 16,00 euros

Número suelto, normal: 8,00 euros

Número suelto, extraordinario: 18,03 euros

Número atrasado: 10,52 euros

Boletín número 213: 12,02 euros

Dirección

Institución "Fernán González"

Paseo del Espolón, núm. 14 − 2º.

09003 BURGOS

Telf. y Fax: 947 20 04 92

e-mail acafernangonzalez@gmail.com